Adres do korspondencji:
Małgorzata Rzadkowska
ul. Kościuszki 20
32-100 Proszowice

NIP: 682-130-56-37


Tel. 12 345 07 40

e-mail: biuro@wrsewis.pl